skip to Main Content

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Архитектурното проектиране е процес, който започва с проучване на възможностите за застрояване на даден имот. Нужни са документ за собственост, скица на имота и документи от кадастралната служба с границите на имота. Тези основи дават яснота по отношение на възможностите за строителство и са основание за искане на първия документ даващ право за проектиране а именно „Виза за проектиране”.

 

ПЛАНИРАНЕ

В процеса на архитектурното проектиране, може да обособим четири етапa – идеен етап, проектен етап, реализация и авторски надзор. В първите два се изясняват принципните изисквания за проекта, подготвя се оферта и се определя приблизителен бюджет. Нашият екип ще огледа внимателно параметрите на сградата и особеностите на терена. Обичайно изготвяме концепция, която да пасва на Вашите виждания и желание, а в следващия етап специалистите ни ще пристъпят към изготвяне на работен проект. Той съдържа всички детайлни, нужни да се реализира идеята.

Ние винаги се стремим идеята да бъде осъществена, за това изпълняваме стриктен авторски надзор над всеки наш проект.

ЕЛЕМЕНТИ

Предлагаме пълен набор от проектански услуги:

  • архитектурно и комплексно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
  • реконструкции и преустройства;
  • консултации;
  • енергийно обследване на на жилищни и обществини сгради;
  • прилагане на нови енергийни източници.

Изготвяме комплексен инвестиционен проект, съдържащ всички необходими части.

Back To Top