skip to Main Content

ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Вертикалното озеленяване е все по-търсен подход за увеличаване на зелените площи в градска среда. Ползите от зелените стени и фасади се изразяват в повишаване на енергийната ефективност, изолиране от шумово и прахово замърсяване, благоприятно въздействие връху човешката психика, регулиране на влаго-въздушния режим и др.

Живите стени се отличават с разнообразие от цветове и форми на растенията.

 

СИСТЕМИ

Системите за вертикално озеленяване, които използваме, се базират на сглобяеми модулни конструкции от рециклирана полимерна пластмаса. Те са подходящи, както за употреба в интериора, така и навън. В конструкциите се предвиждат отвори за поставяне на капково напояване.

Основата, върху която се поставят модулите, представлява метална конструкция от лайсни по дължина на стената.

ЕЛЕМЕНТИ

  • подготовка на стената/фасадата за изпълнение
  • полагане на хидроизолационни пластове
  • мотнаж на носеща конструкция на модулните системи
  • монтаж на автоматизирана напоителна система
  • засаждане на растителност в модулните панели
  • подреждане на панелите върху носещата конструкция
  • тестване на системата
Back To Top