skip to Main Content

Технически проект

Паркоустрояване на сервиз и шоурум "РАПИД КБ" - гр. Монтана

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Монтана

ТИП НА ПРОЕКТА

Частен

ПЛОЩ

4909 кв. метра

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2016г.

Информация за проекта

Цялата площ на имота е 4904кв.м, за Паркоустройство в имотните граници са предвидени 953кв.м, или 20% , при изискуемите мин. 20%. За озеленителни дейности се предвижда и външна площ от 97кв.м.

Проектът е решен въз основа на архитектурен проект, вертикална планировка и геодезическа снимка на терена.

Композиционнот решение е изготвено с цел висока естетическа и екологична стойност в границите на обекта. Предвидени са представителни зелени площи при главните подходи на обекта и сградата от югозапад. Растителността е съобразена с изискванията на възложителя – да не създава визуална бариера между изложените продукти и посетителите, като в същото време да внася разнообразие и да бъде с максимален естетически ефект.

Пространството пред административната сграда и при транспортния вход на обекта е решено в един стил, геометрично,  с ивици от многогодишни цветя, ниски храсти и акценти с изявени декоративни качества, така че да създаде представителност,  да не закрива сградите и да обединява отделните зелени площи в единна композиция.

Предвидени са живи плетове и дървесни групи, които да обогатят цялостната композиция във височина. В цветните групи пред административната сграда са проектирани акценти от декоративни бетонни сфери и бял декоративен чакъл. До главния подход към обекта са решени две геопластики с брандинг от растителност, изобразяващи имената на фирмата производител и българския представител – фирмата възложител (CLAAS и РАПИД КБ).

Разгледай отблизо

Растителността е подбрана съобразно климатичните условия на района, с видове, които са устойчиви и лесни за поддръжка и същевременно с висок декоративен ефект.

Някои от по – основните използвани видове са Abies sp.; Picea sp.; Pinus sp.; Thuja sp.; Acer sp.; Prunus serrulata ‘Kanzan’; Berberis sp.; Cornus sp.; Cotoneaster sp.; Spiraea sp.; Juniperus sp.; Lavandula sp.; Carex sp.; Lupinus sp.; Imperata sp.; Rosa sp. и други.

Избраните декоративни покрития са от бял декоративен камък с фракция 2-4см и декоративно и антиплевелно покритие от дървесен мулч от иглолистна растителност.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top