skip to Main Content

Идеен проект

Благоустрояване на еднофамилна жилищна сграда - с. Бистрица

Местоположение

с. Бистрица

Тип на проекта

Частен

Квадратура

970 кв. метра

Фаза на изпълнение

Идеен проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2018г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в пейзажен стил с акценти от различен тип почвени покрития, градинско обзавеждане, настилки и растителност.
Главният подход към имота и сградата е от запад от ул. Букет като е предвиден и второстепенен подход към имота от юг. Зелените площи са 970м2, от които 560м2 са представени от тревна покривка. Цялата зелена площ към имота е концентрирана главно на юг и изток, като в тези области са предвидени няколко къта за отдих, пътеки и цветни площи. В североизточната част е проектирана скална площ, представена от декоративна каменна река и няколко групи с декоративна иглолистна и широколистна растителност свързани с пешеходна алея от дървесен мулч. По цялята граница на зелената площ е предвиден жив плет от иглолистна и широколистна растителност, с цел създаване на естествена растителна основа зад многогодишните цъфтящи екземпляри и изолиране от прахово и шумово замърсяване. В централната част е обособена декоративна зона с цветни площи, в които са предвидени както цветя и треви, така и билки и плодни храсти.
Предвиденото градинско осветление е проектирано както с функционална, така и с декоративна цел. По алеите са предвидени високи осветителни тела, които да насочват и осветяват пътеките и подходите към сградата. В каменната река са предвидени осветителни тела, тип спотове, които да загатват и очертават границите й. Към определени дървесни видове с висока декоративна стойност са предвидени прожектори, чиято светлина да акцентира на съответното дърво или определена част от него (кора, ствол, корона).

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни растителни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Част от растителността е представена от декоративни треви, силно устойчиви на засушаване и акцентиращи на фона на останалата иглолистна и широколистна растителност.
Някои от по – основните използвани видове са: Cedrus sp.; Picea sp.; Pinus sp.; Acer sp.; Magnolia sp.; Morus sp.; Paulownia sp.; Prunus sp.; Cornus sp.; Hydrangea sp.; Ligustrum sp.; Photinia; Spiraea sp.; Juniperus sp.; Laurocerassus sp.; Armeria sp.; Cerastium sp.; Lavandula sp.; Miscanthus sp.; Vinca sp.; Hosta sp.; Thuja sp.; Parthenocissus sp.; Astilbe sp.; Carex sp.; Imperata sp.; билки и плодни храсти.
Избраните натилки са от бетонни плочи 60/25/4см, имитиращи декинг и бетонни плочи 60/30/5см за плочопътека на тревна фуга, а декоративните покрития са представени от дървесен мулч от иглолистна растителност и бял декоративен камък с фракция 2 – 4см.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top