skip to Main Content

Технически проект

Благоустрояване на частен двор - гр. Благоевград

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Благоевград

ТИП НА ПРОЕКТА

Многофамилна жилищна сграда

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

340 кв. метра

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2019г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от кътове за отдих, плочопътеки, различни декоративни покрития, солитерна растителност и воден ефект.

Главният подход към имота и сградата е от северозапад. От там е и подходът за автомобили към открит паркинг на ниво терен. Предвиденото проектно озеленяване е с площ от 340,00 кв.м., от които 158,00 кв.м. са тревна площ. Останалата зелена площ е представена от цветни площи, декоративни геометрични фигури в съчетание с бели камъни, дървесен мулч и растителност, както и водна площ. Предвидени са насаждения от многогодишни иглолистни, широколистни растения, цветя и декоративни треви.

Зелените площи са функционално разделени на представителни и такива за отдих и развлечения. Представителните площи обхващат северозападната част на имота, от към главния подход. Тук са предвидени растителни видове с висока декоративна стойност в съчетание с почвени покрития от бял декоративен камък и дървесен мулч. Представителните зелени площи са обособени от лицевата страна на имота, откъдето са и подходите към сградата.

Зелените площи за отдих и развлечения са концентрирани в дъното на имота и т.нар. заден двор. Тук също са предвидени растения с висока декоративна стойност в съчетание с подходящо градинско обзавеждане, водна площ и места за детски игри. В източната част са проектирани детско комбинирано съоръжение за игра, места за слънчеви бани и места за отдих с дървено градинско обзавеждане и кашпи. В тази част е допълнено и с ефектна водна площ тип водно огледало с падаща вода на няколко нива.

По цялата периферия на имота, с изключение на северозападната граница е проектиран жив плет от иглолистна и широколистна храстова растителност и високи треви,  с цел визуална, шумо и прахозащита.

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни широколистни и иглолистни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Част от растителността е представена от декоративни треви, силно устойчиви на засушаване и акцентиращи на фона на останалата иглолистна и широколистна растителност.

Някои от по – основните използвани видове са Picea; Pinus; Thuja; Acer; Albizzia; Morus; Rhus Betula; Prunus serrulata ‘Kanzan’; Cornus; Cotinus; Hydrangea; Ligustrum; Photinia; Spiraea; Juniperus; Astilbe; Lavandula; Carex; Miscanthus; Imperata; Phyllostachys и други.

Избраните настилки са: бетонни плочи за плочопътека и декинг. Избраните декоративни покрития са: бял овален мрамор (фракция 2-4см) и дървесен мулч от иглолистна растителност.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top