skip to Main Content

Технически проект

Благоустрояване на частен двор - р-н Панчарево

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. София, р-н Панчарево,

в.з. Беликата

ТИП НА ПРОЕКТА

Частен

ПЛОЩ

326 кв.м

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2015г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от плочопътеки на тревна фуга, алпинеум и солитерна растителност.

Главният пешеходен и транспортен подход към имота и сградата е от североизток. От двете страни на подхода е предвиден жив плет, който да бъде шумо и прахоизолиращ.  Зелените площи са концентрирани главно на изток и северозапад. В североизточната част е проектиран алпинеум, в който е предвидено изкуствено водно езерце от син декоративен камък. В югоизточната част под съществуваща иглолистна дървесна растителност е предвидена заградена площ за домашен любимец (куче). В северозападната част е проектирана  площ за селскостопанска продукция и билки, оформена чрез дървени летви в правоъгълни форми. Тази площ е визуално изолирана чрез жив плет от широколистна храстова растителност и е с достъп от плочопътека на тревна фуга. В североизточната част, имота е над нивото на уличната регулация и това благоприятства предвиждането на катерлива и падаща растителност, която да се спусне по подпорната стена на имота.

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни широколистни и иглолистни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Малка част от зелените площи е представена от едногодишни сезонни цветя, които ще бъдат сменяни три пъти годишно (пролет, лято и есен) и ще придават допълнителен колорит и разнообразие в различни етапи от годината.

Някои от по – основните използвани видове са Prunus serrulata ‘Kanzan’; Acer palmatum; Berberis sp,; Spiraea sp.; Juniperus sp.; Astilbe sp.; Sedum sp. и други.

Избраните декоративни покрития са бетонови плочи за плочопътека 60/30/5см; бял овален мрамор (фракция 2-4см) и син кварц чипс (фракция 1-6,5см). Част от площадката за домашен любимец е предвидена с речен чакъл (фракция 8-16мм), останалата част ще бъде оставена на почвена основа.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top