skip to Main Content

Технически проект

Благоустрояване на частен двор в с. Житен

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Житен

ТИП НА ПРОЕКТА

Частен

ПЛОЩ

420 кв. метра

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2015г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от различен тип почвени покрития, настилки, кътове за отдих и растителност.

Главният подход към имота е от югозапад, а към сградата от северозапад. В североизточната част е проектиран кът за домашен любимец – куче с открита зона и къща за спане. Зелените площи са концентрирани главно на юг/югозапад, като в тези области са предвидени два къта за отдих. От южната страна е предвидена зеленчукова градина и кът за отдих с дървена пейка и чешма. Достъпа до тази зона е предвиден чрез плочопътека от бетонни траверси от главната алея и от плочника, непосредствено до сградата. В западната част е предвидена представителна зона с декоративна растителност и покрития.

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни растителни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Част от растителността е представена от декоративни треви, силно устойчиви на засушаване и акцентиращи на фона на останалата иглолистна и широколистна растителност. По цялата периферия на имота, с изключение на североизточната част е предвиден жив плет от  широколистна и иглолистна растителност с различна листно – декоративна окраска.

Някои от по – основните използвани видове са Acer palmatum; Berberis sp.; Clematis sp.;  Laurocerassus sp.; Hosta sp.; Heuchera sp.; Thuja sp.; Phalaris sp.; Astilbe sp.; Lavandula sp.; Hydrangea sp.; Gaura sp.; Erica sp.; Cotoneaster sp.; Carex sp.; Photinia sp. и др.

Избраните настилки са бетонни плочи Suprema за главната алея и плочника и бетонни траверси за второстепенни плочопътеки. Декоративните покрития са от дървесен мулч от иглолистна растителност и дребна фракция чакъл.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top