skip to Main Content

Технически проект

Благоустрояване на частен двор в кв. "Бояна"

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. София, кв. Бояна

ТИП НА ПРОЕКТА

Частен

ПЛОЩ

360 кв. метра

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2017г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в комбиниран геометричен и пейзажен стил с акценти от различен тип почвени покрития, градинско обзавеждане, настилки и растителност.
Главният подход към имота и сградата е от изток. Зелените площи са 360м2, от които 190м2 са представени от тревна покривка. Цялата зелена площ към имота е концентрирана главно на юг и запад, като в тези области са предвидени кътове за отдих, пътеки на тревна фуга, плочници, озеленени тераси и цветни площи. Връзката между зелените площи е посредством плочопътеки от неоформен камък на тревна фуга. В южната и западна част са предвидени озеленени тераси с кътове за отдих. В западната част е проектиран скален кът с разнообразие от цъфтящи декоративни видове върху повдигнат терен, с цел естествено продължение на подпорната стена за едната тераса, с която граничи. По цялята граница на североизточната и северозападна зелената площ е предвиден жив плет от иглолистна и широколистна растителност, с цел създаване на естествена растителна основа зад многогодишните цъфтящи екземпляри и изолиране от прахово и шумово замърсяване. В централната част е обособена открита тревна площ за детски игри и занимания.
Предвиденото градинско осветление е проектирано както с функционална, така и с декоративна цел. Осветителните тела са главно с фотоклетка, разположени по оградата, които да насочват и осветяват пътеките и подхода към сградата. По терасите са предвидени LED ленти, които да подчертават декоративната настилка и градинското обзавеждане.

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни растителни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Част от растителността е представена от декоративни треви, силно устойчиви на засушаване и акцентиращи на фона на останалата иглолистна и широколистна растителност.

Някои от по – основните използвани видове са: Acer; Magnolia; Cupressocyparis; Picea; Pinus; Hydrangea; Photinia; Spiraea; Juniperus; Laurocerassus; Armeria; Cerastium; Lavandula; Miscanthus; Phlox; Hosta; Thuja; Parthenocissus; Astilbe; Carex; Imperata; Festuca и други.

Избраните натилки са от неоформен гнайс за плочници и плочопътеки на тревна фуга и декинг за терасите, а декоративните покрития са представени от дървесен мулч от иглолистна растителност и бял декоративен камък с фракция 2 – 4см.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top