skip to Main Content

Технически проект

Благоустрояване на частен двор - с. Кокаляне

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Кокаляне,

Столична община

ТИП НА ПРОЕКТА

Частен

ПЛОЩ

533 кв. метра

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ

2018г.

Информация за проекта

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от плочопътеки от бетонни плочи на тревна фуга, различни декоративни покрития от бял камък, дървесен мулч и солитерна растителност.

Главният подход към имота и сградата е от северозапад. От там е и подходът за автомобили към покрит паркинг. Предвиденото проектно озеленяване е с площ от 533,00 кв.м., от които 240,00 кв.м. са тревна площ. Останалата зелена площ е представена от цветни площи, живи плетове и зеленчукови и билкови градини.

Зелените площи са функционално разделени на представителни и второстепенни като същевременно е постигнато цялостно единство на композиционно решение. Предвидени са насаждения от многогодишни иглолистни, широколистни растения, цветя и декоративни треви. По цялата периферия на югозападната и източната граница на имота е проектиран жив плет от иглолистна и широколистна храстова растителност,  с цел визуална, шумо и прахозащита. Със съответната функция е предвидена и растителността по цялата периферия на северната и североизточна граница, но в този случай не под формата на жив плет, а цялостна група от различни видове растителност.

Представителните зелени площи са обособени от лицевата страна на имота, граничеща с обслужващата улица и откъдето са и подходите към сградата. Там е съсредоточена главно декоративната растителност в геометрични форми и в съчетание с различни материали.

Второстепенните зелени площи са обособени в дъното на имота и югозападната страна. В непосредствена близост до жилищната сграда тези зелени площи са представени от правоъгълни ниски кашпи с дървена облицовка, предвидени за отглеждане на билки и зеленчуци.

Разгледай отблизо

Зелените площи са проектирани с богато разнообразие от многогодишни широколистни и иглолистни видове и солитери, невзискателни и бързоприспособяващи се към условията на месторастене. Част от растителността е представена от декоративни треви, силно устойчиви на засушаване и акцентиращи на фона на останалата иглолистна и широколистна растителност.

Някои от по – основните използвани видове са Picea; Thuja; Acer; Cornus; Cotinus; Hydrangea; Ligustrum;  Spiraea; Juniperus; Astilbe; Hosta; Lavandula; Carex; Miscanthus; Imperata и други.

Избраните декоративни покрития са бетонови плочи за плочопътека 60/30/5см; бял овален мрамор (фракция 2-4см) и дървесен мулч от иглолистна растителност.

Искате повече информация или желаете да направите запитване?

Back To Top