skip to Main Content

Благоустрояване на частен двор – р-н Панчарево

Реализации

Зелените площи към обекта са проектирани в пейзажен стил с акценти от различен тип почвени…

read more

Благоустрояване на частен двор – гр. Благоевград

Жилищни проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от кътове за отдих,…

read more

Благоустрояване на частен двор – с. Кокаляне

Жилищни проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от плочопътеки от бетонни…

read more

Благоустройство на частен двор – с. Житен

Жилищни проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от различен тип почвени…

read more

Благоустрояване на сервиз и шоурум „РАПИД КБ“ – гр. Монтана

Обществени проекти

Цялата площ на имота е 4904кв.м, за Паркоустройство в имотните граници са предвидени 953кв.м, или…

read more

Благоустрояване на частен двор – р-н Панчарево

Жилищни проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в геометричен стил с акценти от плочопътеки на тревна…

read more

Благоустрояване на частен двор – гр.София

Обществени проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в комбиниран геометричен и пейзажен стил с акценти от…

read more

Благоустрояване на частен двор – с. Бистрица

Жилищни проекти

Зелените площи към обекта са проектирани в пейзажен стил с акценти от различен тип почвени…

read more
Back To Top